Podrobnosti záznamu

Název
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Konečný, Jaroslav Štohl
Další názvy
    Magmatic-hydrothermal and hydrothermal-explosive breccias of the central volcanic zone of Javorie
Autor
    Konečný, Vlastimil
    Štohl, Jaroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 28-29
Předmětová skupina
    alterace
    brekcie
    ložisko subvulkanické
    rudy barevných kovů
    síra ryzí
    struktura vulkano-tektonická
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Javorie
    Kalinka
Klíčové slovo
    Brekcie
    Centrálnej
    Hydrotermálno-explozívne
    Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne
    Vulkanickej
    Zóny
Abstrakt (česky)
   V centrální vulkanické zóně Javoria byly nalezené magmaticko-hydrotermální a hydrotermálně-explozivní brekcie několika texturních typů. Brekcie jsou postižené intensivními alteracemi. Obsahují indicie mineralizace porfyrového typu (chalkopyrit, pyrhotín, hematit, magnetit) a mladší polymetalické mineralizace (sfalerit, Chalkopyrit, enargit a j.) a akumulace síry v t. zv. sirných kvarcitech (Kalinka)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012