Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic, density and radioactive properties of Rochovec granites (Slovenské rudohorie Mts., Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Gregor, Jozef Határ, Mária Stránska
Autor
    Gregor, Tomáš
    Határ, Jozef
    Stránska, Mária
    Václav, Jozef
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 1
Strany
    s. 41-47
Rok
    1992
Poznámky
    2 obr.,4 tab.,3 sch., 5 diagr., 22 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    gradient tíhový
    granit
    magnetická susceptibilita
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    oblast veporského krystalinika
    radioaktivní vlastnosti hornin
    vlastnosti magnetické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rochovce
Klíčové slovo
    Carpathians
    Density
    Granites
    Magnetic
    Mts
    Properties
    Radioactive
    Rochovec
    Rudohorie
    Slovenské
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012