Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic characteristics of ferrimagnetic microspheres prepared by dispersion polymerization
Autor
    Horák, Daniel
    Kapička, Aleš
    Lednický, František
    Petrovský, Eduard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Macromolecular Materials and Engineering
Svazek/č.
    Roč. 289, č. 4
Strany
    s. 341-348
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Magnetické charakteristiky ferrimagnetických mikrokoulí připravených disperzní polymerizací
    Rozsah: 8 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
Předmětová kategorie
    colloids
    core-shell polymers
    hydrophilic polymers
Klíčové slovo
    Characteristics
    Dispersion
    Ferrimagnetic
    Magnetic
    Microspheres
    Polymerization
    Prepared
Abstrakt (česky)
   Koloid založený na magnetitu byl získán chemickou koprecipitací solí železitých a železnatých v alkalickém prostředí a stabilizován kyselinou olejovou. Magnetické mikročástice poly(2-hydroxyethyl-methakrylátu s úzkou distribucí velikosti byly připraveny disperzní polymerizací v směsi toluen/2-methylpropan-1-ol za přítomnosti tří druhů ferrinomagnetických nanočástic: oxidu chromitého, maghemitu a magnetitu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013