Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohenia): implications for intrusive strain regime and emplacement mechanism
Autor
    Dolejš, David
    Hrouda, František
    Ježek, Josef
    Schulmann, Karel
    Táborská, Štěpánka
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 1999, č. 307
Strany
    19
Rok
    1999
Výraz tezauru
    magmatic fabric
Klíčové slovo
    Bohenia
    Co-mingled
    Complex
    Emplacement
    Fabric
    Implications
    Intrusive
    Magmas
    Magnetic
    Mechanism
    Nasavrky
    Plutonic
    Regime
    Rheology
    Strain
Abstrakt (anglicky)
   The fabrics of mafic microgranular enclaves(MNE) and of the host granodiorite of the old granodiorite intrusion of the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia) were investigated by means of magnetic anisotropy.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012