Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic fabric of sedimentary formations of the Strážovské vrchy Mts., sedimentological and tectonic implications
Údaj o odpovědnosti
    František Hrouda, Jaromír Hanák
Další názvy
    Magnetická vnitřní stavba sedimentárních formací Strážovských vrchů, sedimentologická a deformační interpretace
Autor
    Hanák, Jaromír
    Hrouda, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Vol. 24
Strany
    p. 91-105
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 9 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Předmětová skupina
    deformace
    magnetická susceptibilita
    sedimentologie
    Strážovská hornatina
    vlastnosti magnetické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Fabric
    Formations
    Implications
    Magnetic
    Mts
    Sedimentary
    Sedimentological
    Strážovské
    Tectonic
    Vrchy
Abstrakt (česky)
   Pomocí magnetické anizotropie bzla studována přednostní orientace usazených hornin obalové jednotky a krížňanského příkrovu. Ukázalo se, že magnetická vnitřní stavba obalové jednotky je deformačního původu; v sedimentech krížňanského příkrovu (pískovce, slínovce) je částečně sedimentární a částečně deformační. Magnetická lineace hornin se sedimentární magnetickou stavbou rámcově souhlasí s orientací paleoproudů určených sedimentologicky. Deformace byla pravděpodobně kombinací čistého a jednoduchého střihu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012