Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetic fabric study of the SE Rhenohercynian Zone(Bohemian Massif): Implications for dynamics of the Paleozoic accretionary wedge
Autor
    Chadima, Martin
    Hrouda, F.
    Melichar, R.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 418, 1-2
Strany
    s. 93-109
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Vývoj magnetické stavby JV Rhenohercynské zóny (Český masiv): důsledky pro dynamiku paleozoického akrečního klínu
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    accretionary wedge
    magnetic fabric
    Rhenohercynian Zone
Klíčové slovo
    Accretionary
    Dynamics
    Fabric
    Implications
    Magnetic
    Massif
    Paleozoic
    Rhenohercynian
    Study
    Wedge
    Zone(Bohemian
Abstrakt (česky)
   Vývoj deformace v rhenohercyniku byl studován pomocí magnetické anizotropie. Deformace roste ve směru JJV-SSZ, což koresponduje se zvyšujícím se stupněm anchimetamorfózy. Deformační i anchimetamorfní zonace je orientovaná šikmo k průběhu hlavních souvrství rhenohercynika. Tento jev je typický pro sedimentární horniny fosilních akrečních klínů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012