Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Martin Šťastný, Blanka Šreinová
Další názvy
    Magnetic susceptibility of tools from Neolithic and Paleolithic periods and their mineralogical investigation
Autor
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
    Šťastný, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 247-251
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 25 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    abrazíva
    amfibolit
    archeologie
    artefakty
    česká křídová pánev
    kaolinit
    magnetická susceptibilita
    petroarcheologie
    pískovce
    porcelanit
    provenience
    vlastnosti mechanické
Geografické jméno
    Česká republika
    Evropa střední
Klíčové slovo
    Eneolitických
    Magnetická
    Mineralogický
    Nástrojů
    Neolitických
    Polotovarů
    Předběžný
    Susceptibilita
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012