Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetické pole Země a kosmické počasí
Autor
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 200-203
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Space weather and geomagnetic field
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    geomagnetic field
    solar disturbances
    space weather
Klíčové slovo
    Kosmické
    Magnetické
    Počasí
    Pole
    Země
Abstrakt (česky)
   Zdrojem magnetického pole Země je pohyb elektricky vodivých hmot ve vnějším jádře. Z velikosti jádra a hodnot fyzikálních parametrů vyplývá, že typickou časovou jednotkou těchto procesů jsou tisíce let. Z paleomagnetických výzkumů víme, že pole měnilo mnohokrát v minulosti svou polaritu. Intervaly mezi inverzemi se pohybovaly od desítek tisíců do desítek milionů let.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with the geomagnetic field-solar wind interaction. It describes the conditions under which such geomagnetic disturbances take place that are able to affect not only the performance and reliability of spacecrafts, navigation, communication, radiation exposure of crews and passengers at high latitudes westward flight, signalling systems of railways, oil and gas pipelines.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013