Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex)
Další názvy
    Magnetic fabric and emplacement of the Čeřínek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
Autor
    Verner, Kryštof
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 16, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Čeřínek stock, granite, AMS, Magnetic fabric
Klíčové slovo
    Čeřínku
    Granitoidů
    Komplex
    Magnetické
    Mechanismy
    Moldanubický
    Plutonický
    Pně
    Stavby
    Vmístění
Abstrakt (česky)
   Byla provedena komplexní strukturní výzkum (makro a mikro - měřítka) vnitřních staveb plutonu Čeřínku a přilehlých horninových typů za účelem interpretace mechanismů vmístění a postkrystalizačního tektonického vývoje.
Abstrakt (anglicky)
   Magnetic fabric and emplacement of the Čeřínek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014