Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
Údaj o odpovědnosti
    Vratislav Blecha, Václav Kachlík, Miroslav Štemprok, Renata Gaždová
Další názvy
    Magnetic and gravity survey of amphibole-biotite body on the Uhlířský vrch, SE of Sokolov town (Karlovy Vary pluton, Slavkovský les Mts.)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Gaždová, Renata
    Kachlík, Václav
    Štemprok, Miroslav, 1933-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 126-128
Rok
    2004
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    550.3
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    diorit
    geologie regionální
    intruze
    krušnohorský pluton
    mapa geologická
    měření gravimetrické
    měření magnetické
    pluton
    složení mafické
    zpracování dat
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Slavkovský les-Uhlířský vrch
    Sokolov-Hrušková
Klíčové slovo
    11-23
    Ambifol-biotitického
    Dioritu
    Gravimetrický
    Karlovarský
    Magnetický
    Pluton
    Průzkum
    Slavkovský
    Sokolov
    Sokolova
    Tělesa
    Uhlířském
    Vrchu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012