Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa amfibol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les)
Další názvy
    Magnetic and gravity survey of amphibole-biotite diorite body on the Uhlířský vrch, SE of Sokolov town (Karlovy Vary pluton, Slavkovský les Mts.)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Gaždová, Renata
    Kachlík, Václav
    Štemprok, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v r. 2003
Strany
    3
Rok
    2004
Výraz tezauru
    geophysics
    gravity method
    mafic intrusion
    magnetic method
Klíčové slovo
    Amfibol-biotitického
    Dioritu
    Gravimetrický
    Karlovarský
    Magnetický
    Pluton
    Průzkum
    Slavkovský
    Sokolova
    Tělesa
    Uhlířském
    Vrchu
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální průzkum rozsahu bazické intruze v karlovarském žulovém plutonu
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical survey of extent of mafic intrusion in the Karlovy Vary granite pluton
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012