Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
Autor
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 240-243
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IBS3012354, GA AV ČR3cav_un_auth*0000915
    Překlad názvu: Rock magnetism and its applications to environmental pollution studies
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    environmental magnetism
    magnetic properties
    rock magnetism
Klíčové slovo
    Aplikace
    Hornin
    Magnetismus
    Prostředí
    Studiu
    Znečištění
    životního
Abstrakt (česky)
   Obory magnetismu hornin, paleomagnetismu a magnetismu životního prostředí jsou velmi úzce propojeny. Zatímco paleomagnetismus se zabývá vyšetřováním a analýzou remantních parametrů zafixovaných v horninách a sedimentech jako funkce podmínek jejich vzniku a geologického času, magnetismu hornin vyšetřuje magnetické vlastnosti nositelů remanentního záznamu.
Abstrakt (anglicky)
   Rock magnetism, paleomagnetism and environmental magnetism are closely interconnected. While paleomagnetism deals with analysis of magnetic remanences encoded in rocks as a function of the conditions of their formation and geological time, rock magnetism examines basic magnetic properties of carriers of this magnetic record.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013