Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Gregor
Autor
    Gregor, Tomáš
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 4
Strany
    s. 443-451
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    granitoidy
    petrofyzika
    vlastnosti magnetické
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathian
    Granitoids
    Ilmenite
    Magnetite
    Series
    Western
Abstrakt (česky)
   Jsou předloženy výsledky terénních a laboratorních měření magnetických vlastností západokarpatských granitoidů. Tato měření byla rozhodujícím kritériem pro zařazení granitoidů do jedné ze dvou kontrastních sérií - magnetitové a ilmenitové. Klasifikace má genetický význam z hlediska indikace určitých typů zrudnění.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012