Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Ján Rajnoha, Peter Andráš, Tomáš Gregor
Autor
    Andráš, Peter
    Gregor, Tomáš
    Rajnoha, Ján
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 4
Strany
    s. 223-230
Rok
    1991
Poznámky
    2 obr., 2 fot., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    diferenciace magmatu
    granitoidy
    hodrušsko-štiavnický intruzívní komplex
    intruze
    magnetická susceptibilita
    magnetit
    metalogeneze
    minerály
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Complex
    Genesis
    Granitoid
    Hodruša-Štiavnica
    Indicator
    Intrusive
    Late
    Magnetite
    Ore-bearing
    Potential
    Tertiary
    Western
Abstrakt (česky)
   V granitoidních horninách hodrušsko-štiavnického intruzivního komplexu byly popsány dva typy magnetitu s rozdílnými krystalografickými a chemickými vlastnostmi. Poměr Ni/Co svědčí o hlubinném původu magnetitového magmatu. Zvýšený obsah Au a nižší obsah Pb a Zn podporuje teorii o výskytu barevných a drahých kovů v daném horninovém komplexu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012