Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
Další názvy
    Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Autor
    Buriánek, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 1
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    magnetite, chemical composition, amphibolites, hydrothermal fluids, Brno Massif, Czech Republic
Klíčové slovo
    Amfibolitech
    Brněnského
    Magnetitová
    Masivu
    Mineralizace
Abstrakt (česky)
   Magnetitové zrudnění v amfibolitech u Želešic pravděpodobně vzniklo jako produkt interakce železem bohatých poloh v amfibolitech s hydrotermálními roztoky v redukčních podmínkách. Oscilační zonálnost magnetitů je způsobena hlavně substitucí Si4+ a méně pak Al3+ za Fe3+ v tetraedrické pozici kterou doprovází substituce Mg2+, Ca2+ za oktaedrické Fe2+ ve struktuře magnetitu. Místy nacházíme relikty starší minerální asociace obsahující železem bohatý chlorit a hematit. Chemické složení amfibolů a epidotů se podobá chemickému složení těchto minerálů v některých žilách alpské parageneze v okolí magnetitové mineralizace.
Abstrakt (anglicky)
   Magnetite mineralization of amphibolites in the Brno massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014