Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetometrické měření v severní části mariánsko-lázeňského komplexu
Další názvy
    Magnetic survey in the north part of the Mariánské Lázně complex
Autor
    Mlčoch, Bedřich
    Skácelová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    4
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Mariánské Lázně complex,Nejdek-Eibenstock Massif,Doupovské hory volcanic complex,magnetic survey
Klíčové slovo
    části
    Komplexu
    Magnetometrické
    Mariánsko-lázeňského
    Měření
    Severní
Abstrakt (česky)
   Během nového geologického mapování bylo zjištěno, že horniny mariánsko-lázeňského komplexu(amfibolity)pokračují více k severovýchodu, kde jsou zčásti překryty vulkanity Doupovského komplexu.Nová magnetometrická měření umožnila lokalizovat hranici mezi granity a amfibolity, takže se podařilo zjistit dosah a průběh severního konce MLC.
Abstrakt (anglicky)
   Magnetic survey in the north part of the Mariánské Lázně complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014