Podrobnosti záznamu

Název
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť Doupovské hory)
Autor
    Cajz, Vladimír
    Chadima, Martin
    Pruner, Petr
    Rapprich, V.
    Schnabl, Petr
    Šlechta, Stanislav
Konference
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti (06.10.2008-08.10.2008 : Sedmihorky, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    22. zasedání Evropských geoparků : 18.-21.9.2008 ; Seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : 6.-8.10.2008
Strany
    S. 55-58
Poznámky
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Magnetostratigraphic investigation of volcanic complex Úhošť hill(Doupovské hory Mts.)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    magnetostratigraphy
    Úhošť hill
    volcanic complex
Klíčové slovo
    Doupovské
    Hory
    Komplexu
    Magnetostratigrafický
    Úhošť
    Vulkanického
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Detailní magnetostratigrafický výzkum proběhl na lokalitě Úhošť u Kadaně na SV okraji doupovského vulkanického komplexu. Stáří celé vulkanické sekvence je v rozmezí od 22,09-28,66 Ma. Většina vzorků má viskózní složku, která lze snadno demagnetovat střídavým magnetickým pole 5 mT, nebo tepelnou demagnetizací při teplotě 100°C. Primární komponenta směřuje do počátku a je interpretována v rozsahu 10 až 100 mT, případně 100 až 560°C. Úhel MAD (ukazatel spolehlivosti) je menší než 7°. Střední směr spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů má hodnoty D=11,5° a I=53,9°, úhel spolehlivosti je 7,7°. Do statistiky je započteno 200 vzorků z 13 lokalit. To znamená že všech 13 lávových proudů má normální polaritu. Paleopól spočtený ze středních směrů jednotlivých lávových proudů leží na křivce zdánlivého putování pólů pro toto období. Hlavní otázka je proč v rozmezí 6 Ma, kde je 12 normálních a 11 reverzních období se všechny výlevy láv odehrály v období s normální polaritou.
Abstrakt (anglicky)
   A detailed magnetostratigraphic study was carried out at the locality of Úhošť near Kadaň on the NE margin of the Doupovské hory volcanic complex. The majority of the samples had small viscous component that was possible demagnetized in the range 1 to 5mT or below 100°C. The primary components were pointing to the origin and were mostly interpreted in the range between 10 and 100mT or 100 to 560°C. The mean declination from all localities is 11.5 deg and inclination 53.9 deg. The parameter alpha 95 ranges between 2 and 10 degree. It's mean all lava flows has normal polarity. The major task is why all 13 localities have normal polarity although in the time range between the first and last volcanic event are several normal and reverse polarity periods.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012