Podrobnosti záznamu

Název
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
Údaj o odpovědnosti
    Ĺudmila Turčániová, Klára Tkáčová, Peter Svrček
Další názvy
    Magnesite raw materials for fume desulphurization in CSFR
Autor
    Svrček, Peter
    Tkáčová, Klára
    Turčániová, Ĺudmila
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudy
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 7/8
Strany
    s. 132-135
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab.
Předmětová skupina
    ekologie
    ekonomika
    magnezit
    průvodní jevy
    technologie zpracování
    úprava surovin
Klíčové slovo
    ČSFR
    Magnezitové
    Odsírovanie
    Spalín
    Suroviny
Abstrakt (česky)
   Pro účely odsiřování v provozu tepelných elektráren v zahraničí se využívají magnezity o vysoké čistotě. Uplatnění domácích breuneritických magnezitů vyžaduje předúpravu. Experimenty prokazují, že pro přípravu absorpčních medií vyhovují aktivní magnezitové úlety nebo odpady z úpravy v těžkých suspenzích v kombinaci s dalšími postupy. V obsáhlé poznámce lektor ing. Z. Doškář poukazuje na problémy uplatnění a ekonomiky výstupních produktů 4 různých odsiřovacích technologií. Z hlediska ceny získaného produktu je nejnadějněší využití upravené Mn-rudy z Chvaletic. Předpoklad autorů, že produkce čistého MgO z magnezitového odsiřování pro zemědělství, chemický a elektrochemický průmysl vylepší ekonomiku odsířovacího procesu není doložen konkrétními čísly
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012