Podrobnosti záznamu

Název
    Magnitude-frequency distribution in the European-Mediterranean earthquake regions - reply
Autor
    Kárník, Vít
    Klíma, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Tectonophysics
Svazek/č.
    Roč. 245, 1/2
Strany
    s. 106-110
Rok
    1995
Poznámky
    Projekt: IAA312112, GA AV ČR3cav_un_auth*0013130
Klíčové slovo
    Distribution
    Earthquake
    European-Mediterranean
    Magnitude-frequency
    Regions
    Reply
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013