Podrobnosti záznamu

Název
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
Údaj o odpovědnosti
    Piotr Migoń
Další názvy
    Hlavní rysy geomorfologie Sudet přehodnocené podle digitálního elevačního modelu
Autor
    Migoń, Piotr
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Vol. 113, no. 4
Strany
    p. 400-416
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 3 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    551
Předmětová skupina
    digitální simulace
    gradient
    klimatický efekt
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    moravskoslezská oblast
    morfostruktura
    procesy geodynamické
    reliéf
    svah
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Česko
    Německo
    Polsko
Klíčové slovo
    Digital
    Elevation
    Features
    Geomorphology
    Light
    Main
    Model
    Re-assessed
    Sudetes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012