Podrobnosti záznamu

Název
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Boehmer
Další názvy
    Small-scale intrusions and dykes of subvolcanic ore deposits - an example of the Kremnica ore district
Autor
    Boehmer, Miloslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 25
Předmětová skupina
    andezit
    horniny žilné
    ložisko subvulkanické
    středoslovenské neovulkanity
    vulkanologie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kremnica
Klíčové slovo
    Dajky
    Intrúzie
    Kremnického
    Ložísk
    Malé
    Pola
    Príklad
    Rudného
    Subvulkanických
Abstrakt (česky)
   Kremnické rudní pole je vázané na centrální část bádenského stratovulkánu pyroxenických andezitů. Doprovodné malé intruze a dajky i dajky svrchnosarmatských ryolitů jsou významným faktorem lokalizace Ag-Au-polymetalické mineralizace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012