Podrobnosti záznamu

Název
    Malacofauna of Late Quaternary loess-like deposits in the Polish Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Stefan Witold Alexandrowicz
Další názvy
    Malakofauna póznoczwartorzedowych glin lessopodobnych w Karpatach
Autor
    Alexandrowicz, Stefan Witold
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta geologica polonica
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 1-4
Strany
    s. 85-106
Rok
    1988
Poznámky
    3 tab., 11 sch.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Předmětová skupina
    chronostratigrafie
    interstadiály
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    pleistocén
    sedimentace eolická
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Deposits
    Late
    Loess-like
    Malacofauna
    Polish
    Quaternary
Abstrakt (česky)
   V práci jsou popsány výskyty malakofauny ve sprašových hlinách kvartéru (většinou mladšího pleistocénu) předhoří polských Karpat. Podle datování C-14 rozvoj fauny spadá do dvou interstadiálů v posledním glaciálu, do období před 40-50 ka y., a před 27-36 ka y
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012