Podrobnosti záznamu

Název
    Malakofauna koněpruské oblasti (Český kras) - lesní, stepní a druhotná stanoviště
Autor
    Hlaváč, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Český kras
Strany
    s. 4-8
Poznámky
    Překlad názvu: Malacofauna of the Koněprusy Area(Czech Karst) - woodland, open grounds and secondary habitats
    Rozsah: 6 s.
    V rubrice Živá příroda.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    habitats
    Mollusca
    zoogeographical distribution
Klíčové slovo
    Český
    Druhotná
    Koněpruské
    Kras
    Lesní
    Malakofauna
    Oblasti
    Stanoviště
    Stepní
Abstrakt (česky)
   Z hlediska zoogeografického jsou malakocenózy koněpruské oblasti v převážné míře tvořeny druhy s evropským typem areálu, zatímco prvky palearktické a holarktické jsou slabě zastoupeny. Výskyt některých xerotermofilních prvků s jižním typem areálu je význačným rysem malakocenóz stejně jako výskyt druhů s alpským a karpatským typem rozšíření.
Abstrakt (anglicky)
   From the zoogeographical point of view, the main body of malacocoenoses consists of widespread European species, while Palaeoarctic and Holarctic elements are poorly represented. Of prime importance is the occurrence of some xerothermophilous southern elements, including a number of species with partly Alpine and Carpathian zoogeographical distribution.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012