Podrobnosti záznamu

Název
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 136-138
Rok
    2002
Poznámky
    Překlad názvu: Malacostratigraphical studies on Holocene depositional and erosional processes in the White Carpathians
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    erosion
    malacostratigraphy
    tufas
Klíčové slovo
    Bílých
    Eroze
    Holocenní
    Karpatech
    Malakostratigrafický
    Sedimentace
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Usazování čistých pěnovců odpovídá ustálené fázi koluviálně-proluviální sedimentace v době holocénního klimatického optima, zatímco pozdní holocén je charakterizován intenzívní svahovou erozí, jejímž výsledkem je vytváření mohutných výplavových kuželů se sutí. V současnosti jsou pěnovcová tělesa a výplavové kužely většinou postižena progresivní hloubkovou erozí.
Abstrakt (anglicky)
   Pure tufa deposition corresponds to a standstill phase in colluvial/proluvial sedimentation during the Holocene Climatic Optimum. By contrast, the Late Holocene was charakterized by an intense slope erosion resulting in deposition of thick proluvial cones with coarse scree. The tufa precipitation declined and the scree often covered the tufa surface. At present, both the tufa bodies and proluvial cones are mostly affected by progressive downcutting which interrupted their formation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012