Podrobnosti záznamu

Název
    Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bohemia centralis
Svazek/č.
    Roč. 29, -
Strany
    s. 29-35
Rok
    2009
Poznámky
    Překlad názvu: Malacostratigraphy of the holocene tufa deposit at Kalivody (Nature park Džbán Tableland, north-western Bohemia)
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Džbán Tabeland
    late Holocene
    marshland tufa
    molluscan succession
    NW Bohemia
Klíčové slovo
    Čechy
    Džbán
    Holocénního
    Kalivod
    Malakostratigrafie
    Park
    Pěnovce
    Přírodní
    Severozápadní
Abstrakt (česky)
   Fosilní malakofauna od Kalivod dokládá, že v údolích Džbánu se v mladší polovině klimatického optima holocénu vytvořily svěží zapojené lesy, v jejichž malakofauně však od počátku chyběly některé jinak v Čechách rozšířené lesní druhy, což je význačné pro lesní okrsky suchého termofytika. I v těchto uzavřených prostorech se však místy udržovaly omezené plošky bezlesí na vápnitých prameništních mokřadech, kde přežívaly různé heliofilní druhy jako Vertigo angustior, Vallonia costata a V. pulchella. Společenstva pozdního klimatického optima se ve Džbánu zachovala v plném druhovém bohatství, ovšem jen v místech, která nebyla postižena výsadbou jehličnatých monokultur nebo melioračními zásahy.
Abstrakt (anglicky)
   The malacocoenoses of the lower complex are characteristic of the late Climatic Optimum (Epiatlantic Period), whereas their later retreat probably reflects the cultivation of the adjacent landscape during the final Bronze Age as well as the climatic change in the Subboreal Period. of local importance is the fact that the woodland fauna of the lower strata does not include a number of otherwise widespread mid-European forest species. Such reduced snail communities occur in areas fringing the inner Bohemian chernozem belt that was cultivated by the first neolithic farmers prior to the culmination of woodland biocoenoses during the late Climatid Optimum.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012