Podrobnosti záznamu

Název
    Malakostratigrafie vchodového valu Medvědí jeskyně ve Slovenském ráji
Autor
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 219-222
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Malakostratigraphy of the entrance rampart of the Medvedia jaskyňa Cave (National Park Slovenský raj - Slovak Paradise)
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    entrance rampart
    foam sinter
    Holocene
    Medvedia Cave
    Mollusca
    Slovenský raj
Klíčové slovo
    Jeskyně
    Malakostratigrafie
    Medvědí
    Ráji
    Slovenském
    Valu
    Vchodového
Abstrakt (česky)
   Ve vchodu Medvědí jeskyně v NP Slovenský ráj byl odkryt vstupní val, v kterém byla analyzována fosilní malakofauna, malakostratigraficky datována do období v intervalu pozdní glaciál až středověk. Zjištěné malakocenózy zahrnovaly dvě hlavní složky: 1) prvky žijící na holých skalách a 2) lesní prvky z úpatí skalních stěn. V rámci holocénu byla nejvlhčí klimatická fáze doprovázena srážením pěnitce a výskytem vodního plže Galba truncatula ve střední části odkrytého profilu.
Abstrakt (anglicky)
   An entrance rampart of the Bear Cave in the Slovak Paradise National Park was exposed by excavation to analyse its fossil malacofauna with the method of malacostratigraphy. The age of determined molluscan fauna ranges from Late Glacial to the medieval period. The snail communities include two main components: 1) open-country species living on bare rocks and 2) woodland fauna at the foot of the rock wall. The peak of humidity within the Holocene is reflected by the dominance of foam sinter deposition and the appearance of the aquatic snail Galba truncatula in the middle section of the excavated section.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014