Podrobnosti záznamu

Název
    Malformed agnostids from the Middle Cambrian Jince Formation of the Příbram-Jince Basin, Czech Republic
Další názvy
    Malformovaní agnostidi ze střednokambrického jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve, Česká republika
Autor
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Szabad, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 1
Strany
    6
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Malformed agnostids, Middle Cambrian, Barrandian area
Klíčové slovo
    Agnostids
    Basin
    Cambrian
    Czech
    Formation
    Jince
    Malformed
    Middle
    Příbram-Jince
    Republic
Abstrakt (česky)
   Dva kusy agnostidních trilobitů z kambria oblasti Barrandienu nesou různé typy malformace exoskeletonu. Drobný patologický exoskeleton druhu Hypagnostus parvifrons (Linnarsson, 1869) má asametricky vyvinutou axis na pygidiu, zatímco zadní pygidiální hrana u většího Phalagnostus prantli Šnajdr, 1957, má nepravidelný obrys.
Abstrakt (anglicky)
   Two agnostids from Cambrian of the Barrandian area bear different types of skeletal malformations. The tiny pathological exoskeleton of Hypagnostus parvifrons (Linnarsson, 1869) has asymmetrically developed pygidial axis, while the posterior pygidial rim in the larger Phalagnostus prantli Šnajdr, 1957 has an irregular outline
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014