Podrobnosti záznamu

Název
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Stanislav Postbiegel
Další názvy
    Manganese danalite from Horní Novosedly near Písek
Autor
    Pauliš, Petr, 1956-
    Postbiegel, Stanislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 30, č. 2
Strany
    s. 47-50
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Předmětová skupina
    české moldanubikum
    danalit
    diagram (práškový, Laueho)
    difrakce rentgenová
    minerály
    Mn (mangan - 25)
    nové minerály
    tektosilikáty
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Horní Novosedly
Klíčové slovo
    Danalit
    Horních
    Manganatý
    Novosedel
    Písku
Abstrakt (česky)
   Poměrně vzácnými nerosty vyskytujícími se i v pegmatitových asociacích jsou minerály skupiny helvinu, jejichž chemické složení se dá obecně vyjádřit vzorcem R8S2(BeSiO4)6. Manganatý člen této skupiny je helvin, železnatý danalit a zinečnatý genthelvin. Všechny tvoří izomorfní skupinu. Krajní členy nebyly v přírodě zjištěny. Minerál ze zmíněné lokality se může považovat za manganatý danalit vzhledem k převaze železnaté složky. Minerál má mastný lesk, je neštěpný, v práškovém preparátu se barva zrnek pohybuje od světlehnědých odstínů. Index lomu u světlejších zrn v natriovém světle je 1,74. Hustota zjištěná suspenzační metodou je 3,18 g/cm3
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012