Podrobnosti záznamu

Název
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
Údaj o odpovědnosti
    Milan Novák
Další názvy
    Manganem bohaté horniny z Kojetic u Třebíče, západní Morava: předběžná zpráva
Autor
    Novák, Milan, 1952-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Vol. 76, no. 1-2
Strany
    s. 279-280
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab.,3 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    granáty
    kvarcit
    mineralogie topografická
    Mn (mangan - 25)
    moravské moldanubikum
    silikáty
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Kojetice
    Třebíč
Klíčové slovo
    Kojetice
    Manganese-rich
    Moravia
    Near
    Preliminary
    Report
    Rocks
    Třebíč
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012