Podrobnosti záznamu

Název
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    M. Machek, S. Ulrich, V. Janoušek & S.W. Faryad
Další názvy
    DRT 2007 : 16th Conference on Deformation mechanisms, Rheology and Tectonics (Variant.)
Autor
    Faryad, Shah Wali
    Janoušek, Vojtěch
    Machek, Matěj
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Rendiconti della Societa geologica italiana. Nuova serie
Svazek/č.
    Vol. 5, no. 1
Strany
    p. 139-140
Rok
    2007
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rc. Soc. geol. ital., nuova Ser.
Klasifikační znak
    551.2
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eklogit
    exhumace
    klinopyroxeny
    kutnohorské krystalinikum
    mřížka krystalová
    olivín
    orientace přednostní
    peridotit
    petrogeneze
    plášť svrchní
    podmínky P-T
    reologie
Geografické jméno
    Běstvina (Chrudim, Chrudim)
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Crust
    Doubrava
    Emplacement
    Example
    Flow
    Granulitized
    Mantle
    Massif
    Natural
    Rock
    Upper
    Wedge
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 10. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012