Podrobnosti záznamu

Název
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Lochmann
Další názvy
    Engineering geology map at 1:50 000 scale produced within the series "Set of geological and ecological specialized maps of natural resources"
Autor
    Lochmann, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 2, č. 4
Strany
    s. 3-9
Rok
    1999
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 13 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Předmětová skupina
    legenda
    mapa inženýrskogeologická
    projekt
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Edici
    Ekologických
    Geologických
    Inženýrskogeologického
    Map
    Mapa
    Měřítku
    Přírodních
    Rajonování
    Soubor
    účelových
    Zdrojů
Abstrakt (anglicky)
   In 1985-1998 the Czech Geological Survey ran a project called "Set of geological and derived specialized maps of natural resources" at the 1:50 000 scale. Complitaion of engineering geology maps at the same scale was part of that project. Objective of the present study is to communicate information to specialists in engineering geology and related fields about the existence of these maps and about their importance for professional users
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012