Podrobnosti záznamu

Název
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
Další názvy
    Engineering geology map at 1 : 50 000 scale produced whithin the series "Set of geological and ecological specialized maps of natural resources"
Autor
    ,
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geotechnika
Svazek/č.
    Roč. 1999, č. 4
Strany
    7
Rok
    1999
Klíčové slovo
    50
    000
    Edici
    Ekologických
    Geologických
    Inženýrskogeologického
    Map
    Mapa
    Měřítku
    Přírodních
    Rajonování
    Soubor
    účelových
    Zdrojů
Abstrakt (česky)
   V letech 1985 až 1988 Český geologický ústav realizoval soubor geologických, ekologických a účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000. Součástí souboru jsou i mapy inženýrskogeologického rajonování.
Abstrakt (anglicky)
   Engineering geology map at 1 : 50 000 scale produced whithin the series "Set of geological and ecological specialized maps of natural resources"
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014