Podrobnosti záznamu

Název
    Mapa morfostruktur České republiky.
Autor
    Demek, J.
    Kirchner, Karel
    Mackovčin, P.
    Slavík, P.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    s. 5-14
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Map of morphostructures of the Czech Republic
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    map of morphostructures
    morphostructural analysis
Klíčové slovo
    České
    Mapa
    Morfostruktur
    Republiky
Abstrakt (česky)
   Autoři prezentují mapu morfostruktur České republiky, individuální morfostruktury byly vymezeny morfostrukturní analýzou s využitím strukturně geologických a hydrogeologických informací, zarovnaných povrchů, morfometrickou analýzou a analýzou geomorfologických sítí, říčních teras a korelátních sedimentů. Autoři vymezili 5 megamorfostruktur: Český masív, Moravsko-slezský terán, Karpatskou předhlubeň, Vnější Západní Karpaty, Panonskou pánev a Slezskou nížinu, díle pak značný počet morfostruktur 2 a 3 řádu.
Abstrakt (anglicky)
   Authors present map of morphostructures on the territory of the Czech Republic. Individual morpohostructures were delimited by morphostructural analysis using structural geological and hydrogeological information, planation surfaces, morphometric analysis, and analysis of geomorphic nets, river terraces and correlative deposits as key sources of data. Authors distinguished 5 megamorphostructures of the 1st order: Bohemian Massif, Moravian-Silesian terrane, Carpathian Foredeep, Outer Western Carpathians, Pannonian Basin and Silesian Lowland and the whole number of morphostructures of the 2nd and 3rd order.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012