Podrobnosti záznamu

Název
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
Údaj o odpovědnosti
    Leona Zemanová
Další názvy
    Ground-water vulnerability map in the Labe terrace
Autor
    Zemanová, Leona
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 169-171, Příl. XVI
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr. v textu, 1 obr. v Příl. XVI
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    504.4
    556
Skupina konspektu
    504
    55
    556
Předmětová skupina
    geologie regionální
    hydrogeologie regionální
    infiltrace
    kvartér Polabí
    mapa hydrogeologická
    metoda matematická
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
    znečištění
    zvodnělý kolektor aluviální
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dolní Beřkovice (Mělník, Mělník)
    Hněvice (Litoměřice, Litoměřice)
    Labe (povodí)
    Štětí (Litoměřice, Litoměřice)
Klíčové slovo
    02-44
    Labe
    Mapa
    Nivě
    Podzemních
    Štětí
    Vod
    Zranitelnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012