Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Mentlík
Autor
    Mentlík, Pavel, 1971-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
Strany
    s. 155-164
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
    912
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kar
    krystalinikum
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    mapa geomorfologická
    moldanubikum Šumavy
    paleoklimatologie
    pohoří
    povodí
    sedimentace glaciální
    zalednění
    zvětrávání mrazové
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy, Sušice)
Klíčové slovo
    Forem
    Georeliéfu
    Glaciálních
    Jezera
    Mapování
    Okolí
    Prášilského
    Šumavě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012