Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
Další názvy
    Geophysical survey of the upper level of the Holštejnská Cave.
Autor
    Blecha, Vratislav
    Duras, Roman
    Hrutka, Milan
    Kalenda, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Speleofórum
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    cave
    gravity survey
    karst
    VLF method
Klíčové slovo
    Geofyzikálních
    Holštejnské
    Horního
    Jeskyně
    Jeskynního
    Mapování
    Metod
    Patra
    Pomocí
Abstrakt (česky)
   Gravimetrický a geoelektrický průzkum (metoda VDV) bylypoužity pro vyhledávání pokračování Holštejnské jeskyně v severní části Moravského krasu
Abstrakt (anglicky)
   Gravity and geolectric surveys (VLF method) were apllied to find continuation of Holštejn cave in the northern part of Moravian karst
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012