Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Novotný, Jan Král
Další názvy
    Mapping of slope deformations in Vsetín area, map sheets 25-41-02 Dinotice and 25-32-04 Hošťálková
Autor
    Král, Jan
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 170-171
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie environmentální
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dinotice (Vsetín)
    Hošťálková (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-32
    25-32-04
    25-41
    25-41-02
    Deformací
    Dinotice
    Hošťálková
    Listech
    Mapování
    Svahových
    Vsetín
    Vsetínsku
    Zlín
Abstrakt (anglicky)
   The article is focused on landslide mapping carried out in the year 2001 in the area of map sheets 25-41-02 Dinotice and map sheet 25-32-04 Hošťálková. The area of Dinotice is located east of the town of Vsetín, the area of Hošťálková is located northwest of the town of Vsetín. Description of characteristic features of both studied areas from the point of view of slope movements is given here
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012