Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Král, Ingrid Kyrianová, Jeroným Lešner
Další názvy
    Mapping of slope deformation in Vsetín area, map sheets 25-41-03 Nový Hrozenkov and 25-41-11 Valašská Polanka
Autor
    Král, Jan
    Kyrianová, Ingrid
    Lešner, Jeroným
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 88-89
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    eroze
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
Klíčové slovo
    25-41
    25-41-03
    25-41-11
    Deformací
    Hrozenkov
    Listech
    Mapování
    Nový
    Polanka
    Svahových
    Valašská
    Vsetín
    Vsetínsku
Abstrakt (anglicky)
   The article describes a landslide mapping carried out in the year 2002 in the area of map sheet 25-41-03 Nový Hrozenkov and map sheet 25-41-11 Valašská Polanka. Both studied areas are located east of the town of Vsetín. Objective of the mapping was to locate all slope deformations, describe them and find out possible risk to residential and other objects. The article presents a short evaluation of results of geological mapping
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012