Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Novotný
Další názvy
    Mapping of slope deformations in the Vsetín area, map sheet 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř
Autor
    Novotný, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 129-130
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    riziko erozní
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kateřinice (Vsetín)
    Ratiboř (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-14
    25-14-24
    Deformací
    Kateřinice
    Listu
    Mapování
    Meziříčí
    Ratiboř
    Svahových
    Valašské
    Vsetínsku
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with landslide mapping carried out in the year 2000 within the area of the map 25-14-24. The area is situated NW from the town of Vsetín. Description of characteristic features of this area from the point of view of slope movement is given here
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012