Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Klimeš
Další názvy
    Field mapping of slope movements in the District of Vsetín, map sheet number 25-23-24
Autor
    Klimeš, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 162-163
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie environmentální
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilita svahu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-23
    25-23-24
    Deformací
    Listě
    Mapování
    Mapy
    Okrese
    Radhoštěm
    Rožnov
    Svahových
    Vsetín
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with landslide field mapping of topographic sheet number 25-23-24 which took place in the year 2001 in the District of Vsetín, Czech Republic. The studied area is located in flysh sediments of the Outer Western Carpathians which have a favourable geological conditions for dlope failure occurrence. This article is provides a detailed description of mapped deformations as well as a short overview of applied methodology
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012