Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Klimeš
Další názvy
    Field mapping of slope movements in the District of Vsetín, map sheet 25-41-08
Autor
    Klimeš, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 84-86
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    rizika geologická
    sesuv
    stabilita svahu
    svah
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Javorníky
Klíčové slovo
    25-41
    25-41-08
    Deformací
    Listu
    Mapování
    Mapy
    Okrese
    Svahových
    Vsetín
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with landslide field mapping on the topographic map sheet number 25-41-08 which took place in the year 2002 in the Vsetín district, Czech Republic. The studied area is located in flysh sediments of the Outer Western Carpathians which have a favourable geological conditions for slope failure occurrence. The article provides a detailed description of the surveyed deformations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012