Podrobnosti záznamu

Název
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Bůžek
Další názvy
    Mapping in the surroundings of the water reservoir Bystřička and monitoring of slope failures in Vsetín District
Autor
    Bůžek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 115
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa inženýrskogeologická
    nádrž vodní
    sesuv
    stabilita svahu
Geografické jméno
    Bystřička (Vsetín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    25-23
    Bystřička
    Deformací
    Mapování
    Monitorování
    Nádrže
    Okolí
    Okrese
    Radhoštěm
    Rožnov
    Svahových
    Vodní
    Vsetín
Abstrakt (anglicky)
   Mapping and research of landslides occurred immediately after extremly high precipitation of July 1997. Slope failure susceptibility maps were prepared as a final result
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012