Podrobnosti záznamu

Název
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
Autor
    Rybář, Jan
Konference
    Geológia a životné prostredie (24.01.2001-25.01.2001 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie
Strany
    s. 22-24
Poznámky
    Projekt: GA205/00/0665, GA ČR
    Projekt: GA205/98/1551, GA ČR
    Překlad názvu: Landslide susceptibility maps in the Czech Republic
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    environment
    geology
Klíčové slovo
    České
    Mapy
    Náchylnosti
    Republice
    Sesouvání
Abstrakt (česky)
   Potřeba mapy zobrazující náchylnosti k sesuvům půdy v měřítku 1:10 000 a 1:5 000 v nejvíce postižených částech ČR byla vyvolána opětným výskytem svahových deformací v 2. polovině 90. let. Stanovení rizika sesuvů jsou brána v úvahu pravomocnými orgány při urbanizačním plánování.
Abstrakt (anglicky)
   A necessity of systematic setting up of the landslide susceptibility in scale of 1:10 000 and 1:5 000 in the most affected parts of the Czech Republic was provoked by recurent occurence of the slope deformations in the second part of 1990s. The assessment of landslides hazard is taken into account by local authorities in urban planning.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012