Podrobnosti záznamu

Název
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Hrašna, Mária Kováčiková, Ivan Vojtaško
Další názvy
    Waste disposal suitability maps of Slovak territory at 1:50 000 scale and their use in Waste disposal siting
Autor
    Hrašna, Miroslav
    Kováčiková, Mária
    Vojtaško, Ivan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 5-6
Strany
    s. 433-440
Rok
    1992
Poznámky
    2 tab.,6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    krajina
    mapa geologická
    mapa hydrogeologická
    mapa inženýrskogeologická
    mapa ložisková
    odpady
    skládka
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    mapa faktorů širšího krajinného prostředí
    mapa geofaktorů životního prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    1:50
    000
    Lokalít
    Mapy
    Mierke
    Odpadu
    Pri
    Skládok
    Ukladanie
    územia
    Vhodnosti
    Výbere
    Využitie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012