Podrobnosti záznamu

Název
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
Další názvy
    Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Autor
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 1
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    andalusite pegmatite, margarite, secondary corundum, chemical composition, Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Andalusitovém
    Andalusitových
    Benešova
    Černou
    Důsledky
    Interpretaci
    Korund
    Korundu
    Margarit
    Moldanubika
    Pegmatitech
    Pegmatitu
    Sekundární
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Pegmatit složený dominantně z andalusitu, albitu a šachovnicového albitu po K-živci obsahuje andalusit z části přeměněný na agregáty muskovitu a korundu do 5 mm. Plochy styku albitu a andalusitu jsou lemované v mikroskopickém měřítku zónou margaritu na styku s andalusitem a zónou muskovitu podél albitu. Granát bohatý spessartinovou složkou a ilmenit jsou akcesorické.
Abstrakt (anglicky)
   Margarite and secondary corundum in andalusite pegmatite near Benešov nad Černou: implications for paragenetic position of corundum in andalusite pegmatites of the Moldanubian Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014