Podrobnosti záznamu

Název
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
Autor
    Blaheta, Radim
    Kohut, Roman
    Šňupárek, Richard
Konference
    Podzemní stavby (18.11.2003-20.11.2003 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
Strany
    s. 67-72
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0492, GA ČR
    Překlad názvu: Mathematical modelling of processes in surroundings of underground radioactive waste repository
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    mathematical modelling
    radioactive waste repository
Klíčové slovo
    Matematické
    Modelování
    Odpadů
    Okolí
    Podzemního
    Procesů
    Radioaktivních
    Uložiště
Abstrakt (česky)
   Řešení stability a bezpečnosti podzemních uložišť použitého nukleárního paliva vyžaduje užití matematického modelování teplotních, hydrologických a mechanických procesů v horninovém masivu. Příspěvek je věnován metodám matematického modelování a popisuje některé modelové případy, které odpovídají geologickým podmínkám uložišť a mohou být použity pro testování numerických metod a odpovídajícího softwaru.
Abstrakt (anglicky)
   The solution of stability and safety of underground repositories of the spent nuclear fuel requires to use mathematical modelling of coupled thermal, hydrogeological and mechanical processes in rock mass. The contribution deals with methods of mathematical modelling and describes some examples of model problems, which are relevant for the assessment of geological repositories and can be used for testing of numerical methods and the corresponding software.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012