Podrobnosti záznamu

Název
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
Údaj o odpovědnosti
    Karel Kloss
Další názvy
    Mathematical simulation of closing slopes stability in giant coal quarries
Autor
    Kloss, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 5
Strany
    s. 206-210
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Uhlí
Předmětová skupina
    mechanika hornin
    model matematický
    podkrušnohorské pánve
    stabilní výpočty
    těžba pevných paliv
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Severočeský hnědouhelný revír
Klíčové slovo
    Matematické
    Modelování
    Stability
    Svahů
    Uhelných
    Velkolomů
    Závěrných
Abstrakt (česky)
   Při řešení rozsáhlých geotechnických úloh se ve Stavební geologii uplatňují komplexní metody průzkumu, vyhodnocování a interpretace výsledků. Pro analýzu stabilitních problémů závěrných svahů velkolomů se využívá kombinace metody konečných prvků (MKP), metody mezní rovnováhy sil (MMRS) a monitorinku. Výsledky řešení úloh MKP poskytují informace o stavu napjatosti a přetvoření modelovaného území, o stupních bezpečnosti a zónách porušení. Výsledky lze použít jako podklad pro aplikaci MMRS a návrh účinného systému monitorinku. Poznatky všech způsobů stabilitních řešení se dají použít k vypracování tzv. varovných stavů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012