Podrobnosti záznamu

Název
    Mathematical approximation of non-linearity in multidirectional P-wave velocity - confining pressure behaviour based on real 3-D laboratory measurements
Autor
    Klíma, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, Richard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2005
Zdrojový dokument - monografie
    Petrophysical Properties of Crystalline Rocks
Výraz tezauru
    laboratory experiments
    mthematical modelling
    P-waves
Klíčové slovo
    3-D
    Approximation
    Based
    Behaviour
    Confining
    Laboratory
    Mathematical
    Measurements
    Multidirectional
    Non-linearity
    P-wave
    Pressure
    Real
    Velocity
Abstrakt (anglicky)
   Mathematical approximation of P-wave velovity non-linear behaviour
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012