Podrobnosti záznamu

Název
    Mathematical modelling of cable stayed bridges: existence, uniqueness, continuous dependence on data, homogenization of cable systems
Autor
    Malík, Josef
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applications of Mathematics
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 1-38
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GA105/99/1651, GA ČR
    Překlad názvu: Matematické modelování kabelových mostů: existence, jednoznačnost, spojitá závislost na datech, homogenizace kabelových systémů
    Rozsah: 39 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    cable stayed bridges
Klíčové slovo
    Bridges
    Cable
    Continuous
    Data
    Dependence
    Existence
    Homogenization
    Mathematical
    Modelling
    Stayed
    Systems
    Uniqueness
Abstrakt (česky)
   Je navržen model kabelového mostu. Tento model popisuje chování centrální mostovky, což je část mezi pylony, zavěšené na jedné řadě lan. Existence, jednoznačnost řešení časově závislé úlohy a spojitá závislost na datech je dokázána v tomto článku. Je navržena homogenizační procedura umožňující nahradit kabelový systém spojitým systémem. Je studován nelineární problém s homogenizovaným kabelovým systémem a je dokázána existence a jednoznačnost řešení.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012