Podrobnosti záznamu

Název
    Mathematical statistical methods applied in classifying basic hydrogeochemical types and identifying of mine waters in the Ostrava-Karviná coal district
Další názvy
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR